XX sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej za nami

Bardzo spokojnie przebiegła XX sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 31 maja. Wśród spraw, którymi się zajęli radni było rozpatrzenie rocznej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oraz podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015”, zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Konstantynowie, zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 rok, upoważnienia do reprezentowania Powiatu Bialskiego w organach Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”. Podczas sesji podsumowano także konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) Roku „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Bialskim.

Scroll to Top