XXII Dożynki Powiatowe

4 września 2022 r. w Rudnikach w Gminie Międzyrzec Podlaski odbyły się XXII Dożynki Powiatowe. Uroczystość rozpoczęła msza św. przy ołtarzu polowym, po czym korowód dożynkowy, składający się z przedstawicieli gmin naszego powiatu niosących wieńce, przeszedł na plac szkolny. Otworzyła go najważniejsza para dożynek – starostowie: Pani Ewa Biernacka i Pan Jarosław Czapski, a zamknęli mieszkańcy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej, którzy również przygotowali piękny wieniec dożynkowy. Zwyczaje związane ze świętem plonów przypomniał spektakl w wykonaniu zespołu obrzędowego z Rozwadówki.  Zespół zaprezentował obrzęd żniwny, od zasiewu do zbioru plonów. Opiekunem zespołu, który tworzy osiem młodych osób, jest Pani Jadwiga Szypiło. Młodzieży towarzyszył zespół śpiewaczy z Rozwadówki.

Starostowie dożynek wręczyli Panu Staroście Bialskiemu chleb upieczony z tegorocznej mąki. Staropolskim zwyczajem, Pan Starosta wraz z zaproszonymi gośćmi częstowali chlebem uczestników uroczystości.

Wśród licznych gości przybyłych do Rudnik znaleźli się między innymi: posłowie na Sejm RP: Pan Dariusz Stefaniuk i Pan Riad Haidar, Pan Robert Gmintruczuk Wicewojewoda Lubelski, Pan Jerzy Szwaj Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pani Barbara Barszczewska i Pan Sławomir Sosnowski – radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Przemysław Litwiniuk, Członek Rady Polityki Pieniężnej, Pan Dariusz Litwiniuk, Kierownik Filii w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Członkowie Zarządu i Radni Powiatu Bialskiego, Dyrektor Pan Maciej Buczyński, zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska, wójtowie gmin powiatu bialskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Słowa uznania oraz gratulacje z okazji naszego święta planów przesłali między innymi: Pan Pan Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Pan Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pan pułkownik profesor doktor habilitowany inżynier Przemysław Wachulak, Rektor – Komendant Woskowej Akademii Technicznej, Pani Małgorzata Zwiercan, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy, Pani Teresa Wyłupek, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Święto plonów były również stosowną okolicznością, by wyrazić należny szacunek i podziękować za pracę mieszkańcom naszego Powiatu. Pan Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał wyróżniającym się gospodarzom odznakę honorową Zasłużony dla Rolnictwa. Oto wyróżnieni rolnicy:

Gmina Międzyrzec Podlaski: Pani Mirosława Teresa Michaluk, Pan Jacek Maciej Frąckiewicz, Pan Andrzej Brodawka,  Pan Mieczysław Zbaracki,
Gmina Kodeń: Pani Grażyna Barbara Sawicka,
Gmina Rossosz: Pan Kazimierz Lech,
Gmina Sławatycze: Pan Mateusz Sawicki,
Gmina Tuczna: Pan Sławomir Mariusz Mitura,
Gmina Zalesie: Pani Jolanta Rudowska.

Odznaki wręczali: Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski oraz Pan Mariusz Filipiuk Starosta Bialski.

Na podstawie Uchwały nr 21/122/2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 maja 2004 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej decyzją z dnia 31 sierpnia 2022 r. przyznał medale Zasłużony dla powiatu bialskiego 9. osobom, rolnikom z terenu naszego powiatu. Są nimi:

Pan Ryszard Siwiec z Gminy Biała Podlaska
Pan Władysław Bielecki z Gminy Piszczac
Pani Małgorzata Eugenia Banaszczyk z Gminy Wisznice
Pan Stanisław Bazyluk z Gminy Rokitno    
Pan Tadeusz Caruk z Gminy Janów Podlaski
Pan Przemysław Huczek z Gminy Leśna Podlaska
Pan Tomasz Kościuczyk z Gminy Drelów
Pan Igor Lański z Gminy Miejskiej Terespol
Pani Teresa Syryjczyk z Gminy Konstantynów.

Medale wręczył Pan Mariusz Filipiuk Starosta Bialski.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto tradycyjne konkursy powiatowe oraz wręczono nagrody i wyróżnienia:

Piękne, bo bialskie to konkurs adresowany do kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje rolników i gospodarzy. Obejmuje dwie kategorie: Gospodarz Roku i Najpiękniejszy Ogród Roku. Oto laureaci:

Gospodarz roku:
I nagroda: Pan Jacek Zając, Wisznice;
II nagroda: Pan Zbigniew Sylwester Kowalski, Międzyrzec Podlaski;
III nagroda: Pan Paweł Matysiak, Zalesie.

Najpiękniejszy ogród:
I nagroda: Pan Bernardyna Jaskólska, Leśna Podlaska;
II nagroda: Państwo Zofia i Jarosław Podgórscy;
III nagroda: Pani Barbara Furmaniuk, Rossosz.

Nasz chleb najlepszy – celem konkursu jest kultywowanie wypieku chleba według tradycyjnej receptury oraz przekazywanie tej wiedzy młodemu pokoleniu. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, właściciele piekarni oraz wszyscy zainteresowani, którzy przygotują do oceny wypiek z ciasta chlebowego. W konkursie udział wzięło 18 uczestników. Oto laureaci konkursu:

I nagroda: Koło Gospodyń Wiejskich z Rossosza;
II nagroda: Bogumiła Koprianiuk z miejscowości Mokre;
III nagroda: Pani Małgorzata Sitraczuk z Drelowa;
wyróżnienia: Frykasy z Kodnia, Pani Anna Bobrek z Aleksandrówki, Pani Ewelina Pastrenak z Klonowicy Dużej.

Konkurs o nagrodę Starosty Bialskiego o najpiękniejszy wieniec dożynkowy – wieniec dożynkowy nazywany był w polskiej tradycji plonem i uosabiał wszystkie zebrany plony i urodzaj. Był najważniejszym symbolem dożynek, a o jego wartości niech zaświadczy fakt, że w dawnej Polsce święto plonów nazywano wieńcowem. Wiły go kobiety z kłosów zbóż. Musiały być w nim także kwiaty, jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Występował w kształcie piramidy lub korony i przybierany kolorowymi wstążkami. Do konkursu o Nagrodę Starosty Bialskiego zgłoszono 18 wieńców tradycyjnych. Laureaci i wyróżnieni:

Nagroda Starosty Bialskiego za najpiękniejszy wieniec dożynkowy: Gmina Drelów – Koło Gospodyń Wiejskich z Żerocina;
II nagroda: Gmina Międzyrzec Podlaski – Sołectwo manie;
III nagroda: Gmina Łomazy – Koło Gospodyń Wiejskich w Dubowie;
Wyróżnienia: Gmina Biała Podlaska – Sołectwo Młyniec, Gmina Rokitno – Gminna Instytucja Kultury;Gmina Sosnówka – Koło Gospodyń Wiejskich „Rozwadowianka”;
Nagroda Specjalna Starosty Bialskiego: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie.
Wieniec z Gminy Drelów będzie reprezentował Powiat Bialski na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu.

Konkurs na najładniejsze stoisko dożynkowe – na nasze spotkanie dożynkowe przyjęło zaproszenie 17 gmin powiatu bialskiego, a 16 z nich przygotowało wspaniałe stoiska promocyjne. Oto nagrodzeni i wyróżnieni:

I nagroda: Gmina Międzyrzec Podlaski – sołectwa gminy Międzyrzec Podlaski;
II nagroda: Gmina Biała Podlaska – Gminny Ośrodek kultury w Białej podlaskiej;
III nagroda: Gmina Łomazy – Teatr Czeladońka z Lubenki;
wyróżnienia: Gmina Drelów – mieszkańcy wsi Szóstka, Gmina Sławatycze – Gminny Ośrodek Kultury, Gmina Wisznice – Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie.

Nie zabrakło oczywiście części artystycznej. Zaprezentowały się w niej zespoły i soliści z terenu powiatu bialskiego, a wieczorem odbyły się koncerty muzyczne.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Radio Biper

Scroll to Top