XXV sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

XXV sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej już za nami. Tym razem ta szczególna jubileuszowa sesja odbyła się w auli Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 23 września 2016 r. obrady rozpoczęły się od wystąpień gospodarzy. Prof. zw. dr hab. Józef Bergier, rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej mówił o roli powiatu bialskiego w rozwoju bialskiej uczelni. Natomiast doc. dr inż. Tomasz Grudniewski, dyrektor Centrów Badawczych Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przestawił bazę badawczą i ofertę skierowaną do mieszkańców powiatu bialskiego. Po tych prelekcjach i odpowiedziach na pytania związanych z działalnością PSW, szczególnie jeśli chodzi o badania nad boreliozą i planach rozwoju uczelni w Terespolu starosta bialski Mariusz Filipiuk podziękował za dotychczasową bardzo dobrą współpracę z władzami uczelni. Pogratulował także specjalistycznej kadry oraz bazy dydaktycznej i badawczej. Dzięki temu mieszkańcy powiatu, szczególnie studenci, których odsetek wśród uczących się w PSW jest przeważający, mogą z satysfakcją korzystać z oferty uczelni. Starosta wraz z przewodniczącym rady Mariuszem Kiczyńskim wręczyli rektorowi uczelni pamiątkowy grawerton.

Po przerwie podjęto zmianę uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim i nadania pierwszego statutu, zmianę statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, przyjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2016 – 2020. Bez uwag rozpatrzono informacje Zarządu Powiatu za I półrocze 2016 roku:

o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego. Po ożywionej dyskusji przyjęto także stanowisko Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa w powiecie bialskim (treść stanowiska).

Po zakończeniu obrad obecni na sesji mogli zwiedzić centra badawcze PSW.

Szczegółowe sprawozdanie z XXV sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej można będzie przeczytać w kolejnym numerze „Gościńca Bialskiego”.

 

Scroll to Top