XXVI Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu”

XXVI Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu”, który odbył się w dniach 12 – 17 września, należy do najważniejszych i najstarszych imprez tego typu w kraju. Organizatorami pleneru są Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców. Celem corocznych spotkań nad Bugiem jest stworzenie cyklu fotografii przedstawiających walory przyrodnicze i kulturowe regionu nadbużańskiego, promocja bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej, atrakcyjnych pod względem turystycznym ziem nadbużańskich, integracja środowiska artystycznego oraz wymiana doświadczeń. W bieżącej edycji wzięło udział 35 artystów fotografików z Polski i Francji.

Podczas pleneru, oprócz codziennego fotografowania i wymiany doświadczeń, zrealizowane zostały planowane zajęcia dydaktyczne. Odbyły się prezentacje prac uczestników pleneru m.in. członków Związku Polskich Artystów Fotografików: Tadeusza Żaczka i Piotra Perczyńskiego z Białej Podlaskiej, Mieczysława Wieliczko z Olsztyna, Przemysław Barańskiego i Tomasza Grzyba z Radomia, Stanisława Dulnego z Ostrowca Św., Włodzimierza Krzemińskiego z Warszawy, Mieczysława Wrońskiego ze Stalowej Woli, Ryszarda Karczmarskiego z Chełma, Stanisława Orłowskiego z Zamościa i Piotra Speka z Piły.

Otwarcie wystawy poplenerowej odbędzie się 18 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, a w lutym 2022 r. w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. Jak co roku, organizatorzy zaplanowali wydanie towarzyszącego wystawie obszernego katalogu – albumu formatu A4 oraz prezentację wystawy w innych ośrodkach w kraju.

Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Bialski z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Tekst na podstawie informacji z Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Autorzy zdjęć: Henryk Oleszczuk, Piotr Maciuk, Stanisław Orłowski, Wiesław Kaczmarek.

Scroll to Top