XXX sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Poświąteczny czas był okazją, by radni przed sesją Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, która odbyła się 27 grudnia, złożyli sobie życzenia wszelkiej pomyślności, dzieląc się opłatkiem.

Tradycją stało się również wręczenie w tym czasie nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – „Kartka bożonarodzeniowa z powiatu bialskiego”. Dyplomy i nagrody wręczali starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński. Nagrody odebrały: Wiktoria Pietruszka (I miejsce w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych), Magdalena Pruniewicz (I miejsce w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych), Magdalena Wawryniuk (III miejsce w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych), Emilia Czech (I miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych), Julia Szydło (II miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych), Maria Kopacz (III miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych). Laureaci na ten uroczysty moment przybyli wraz z rodzinami.

Podczas sesji uchwalono budżet Powiatu Bialskiego na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bialskiego na lata 2017 – 2025.

Zostały podjęte również uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, powierzenia Gminie Miejskiej Międzyrzec Podlaski niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Miedzyrzec Podlaski oraz dofinansowania do powierzonych zadań, rozpatrzenia skargi na działalność starosty bialskiego, zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 rok oraz zmieniono uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2016 – 2020.

 

 

 

Scroll to Top