Z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. ASF

Trudna sytuacja związana z wirusem afrykańskiego pomoru świń wciąż się rozwija. Do dnia dzisiejszego na terenie powiatu bialskiego odnotowanych zostało 18 ognisk choroby. Ośrodki choroby stwierdzono również w sąsiednim powiecie radzyńskim. Wystąpienie wirusa skutkowało standardowo wyznaczeniem obszarów zapowietrzonego i zagrożonego. Ze względu na bliskość od granicy powiatów strefami objęte zostały gminy Drelów i Miedzyrzec Podlaski, które do tej pory były wolne od choroby. Stąd obecność wójtów i Piotra Kazimierskiego i Krzysztofa Adamowicza na zwołanym dziś w trybie natychmiastowym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu, któremu przewodniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk, uczestniczyli przedstawiciele powiatu radzyńskiego, Urzędu Miasta Miedzyrzec Podlaski, reprezentanci służb sanitarnych, policji i straży pożarnej, a także powiatowy lekarz weterynarii Radomir Bańko. Stwierdził on, że nie zapadła jeszcze decyzja, czy wybite zostaną wszystkie świnie z terenów gmin Drelów i Międzyrzec Podlaski, które znalazły się w strefie zapowietrzonej. Ewentualne wybicie będzie dotyczyć gospodarstw, które nie spełniają zasad bioasekuracji. W niedługim czasie ogłoszone zostanie rozporządzenie Wojewody Lubelskiego, które zablokuje obrót trzodą chlewną na terenie nowo wyznaczonych stref.

Wójtowie zostali poinformowani przez powiatowego lekarza weterynarii o konieczności zamontowania odpowiedniego oznakowania na drogach prowadzących do obszarów zagrożonego (10 km od ogniska) i zapowietrzonego (3 km od ogniska) oraz wyłożenia mat dezynfekcyjnych. Przypomniał również, że w przypadku pierwszych ognisk, które w powiecie bialskim zaczęto stwierdzać od początku czerwca, po upływie 40 dni można likwidować posterunki i wycofywać maty. Warunkiem jest brak nowych ognisk.

 

Scroll to Top