Ponad 13 mln zł na e-geodezję w powiecie bialskim

Wczoraj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

W ramach projektu planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla całego województwa lubelskiego. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom Administracji Publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje również dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Ponadto, droga i formalności związane z obsługą mieszkańców w zakresie geodezji i kartografii świadczonych przez powiaty zdecydowanie się skróci. Możliwe będzie to dzięki planowanemu udostępnieniu e-usług umożliwiających załatwienie spraw szybciej, niektórych bez konieczności wychodzenia z domu.

Na terenie powiatu bialskiego prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków realizowane będą w gminach: Rokitno, Terespol, Sosnówka, Tuczna, Kodeń, Rossosz, Janów Podlaski i w części gminy Biała Podlaska.

Całkowita wartość projektu wynosi 187 500 000 zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 159 mln zł (85% wartości projektu). Powiat bialski otrzyma dofinansowanie w wysokości 14 341 767 zł.

 

Scroll to Top