Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”

 

 

 

 

Powiat bialski dzięki pozyskanym środkom unijnym dba o rozwój szkolnictwa zawodowego. Realizując projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”, w których uczestniczą: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim stara się, by uczniowie tychże szkół byli odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadali wymaganą wiedzę i umiejętności zawodowe, a także uprawnienia.

Służą temu kursy, zajęcia specjalistyczne oraz szkolenia realizowane na terenie poszczególnych szkół. Już od września po zajęciach lekcyjnych młodzież z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim uczy się jak obsługiwać kasy fiskalne, szlifuje język angielski zawodowy, poznaje tajniki księgowości, nabywa umiejętności w grafice komputerowej, poznaje praktyczne zastosowania w transporcie i logistyce. Uczniowie ZST w Międzyrzecu Podlaskim szkolą się w zakresie wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych, a także stawiania ścian (sucha zabudowa) – kładzenie płytek, malowanie, tapetowanie. Natomiast młodzież z ZS w Janowie Podlaskim uczestniczy w kursie obsługi kombajnów zbożowych.

Pomocą z zdobywaniu wiedzy i umiejętności są z pewnością zakupione w ramach projektu materiały dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowocześnie wyposażone w niezbędny sprzęt i narzędzia pracownie. Nowoczesne pracownie szkolne nie tylko są dostępne dla uczestników projektu, ale służą uczniom kształcących się w danych zawodach.

Projekt skierowany jest również do nauczycieli w/w szkół. Dzięki niemu mogą oni uczestniczyć w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. M.in. od października nauczyciele z ZST w Międzyrzecu Podlaskim poszerzają swoją wiedzę na studiach podyplomowych: Automatyka oraz Mechatronika w Kształceniu Zawodowym na Politechnice Warszawskiej, a z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim na kursie: język angielski w nauczaniu przedmiotów zawodowych dla nauczycieli.

Choć na efekty trzeba będzie poczekać, jednak frekwencja i pozytywne głosy uczestników pokazują, że zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże, gdyż służą one tak uczniom, jak i nauczycielom.

Przypomnijmy tylko, że projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 349 683,56 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

        

 

 

Scroll to Top