Szkolenie dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 3 "Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych"

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemu jakości żywności” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.
Szkolenie

Scroll to Top