Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego w ilości 2100 ton frakcji 0 -31,5 mm na drogi powiatowe

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.371.10.2013  Biała Podlaska dnia 16.05.2013

Zakup i dostawa  kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego w ilości 2100 ton frakcji 0-31,5 mm na drogi powiatowe

ogłoszenie,
SIWZ,
Załączniki 1-7,


                                                                                                              Biała Podlaska dnia 28.05.2013r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Scroll to Top