Zakup i dostawa wyrobów betonowych (kostka brukowa, krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe) do Urzędów Gmin: Sosnówka ,Piszczac ,Sławatycze, Łomazy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3424-05/2011 Biała Podlaska dnia 18.04.2011

Zakup i dostawa wyrobów betonowych (kostka brukowa, krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe) do Urzędów Gmin: Sosnówka ,Piszczac ,Sławatycze, Łomazy

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 04.05.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 10.05.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top