zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu dla Obwodu Drogowego w Terespolu.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3424.8.2011 Biała Podlaska dnia 30.11.2011

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu dla Obwodu Drogowego w Terespolu..

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 Biała Podlaska dnia 09.12.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.

 

 

Scroll to Top