Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej


 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.371.12.2013  Biała Podlaska dnia 06.11.2013

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki Nr 1,2,3,4,5,6.

 


                                                                             Biała Podlaska 12.11.2013r.

Wyjaśnienie Nr 1

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


 

                                                                                                  Biała Podlaska 12.11.2013r.

Wyjaśnienie Nr 2

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


                                                                              Biała Podlaska 19.11.2013r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Scroll to Top