Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Powiat Bialski w obiektywie"

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs fotograficzny „Powiat Bialski w obiektywie”. Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Jest to okazja do lepszego poznania regionu, a także do zaprezentowania swoich umiejętności.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

– Szkoły Podstawowe
– Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
– Dorośli

           Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis tego, co przedstawia oraz dokładne miejsce wykonania. Ponadto do prac należy dołączyć podpisaną informację:
„Oświadczam, że przedłożone komisji konkursowej prace są mojego autorstwa
i wykonane na terenie powiatu bialskiego. Wyrażam zgodę na bezpłatne przetwarzanie
i wykorzystanie moich zdjęć do celów promocyjnych przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.”

           Autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac w danej kategorii. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 15 x 21cm w formie papierowej lub posiadać rozdzielczość min. 1600×1200.

Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć pod adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 pok. 122 lub drogą elektroniczną: starostwo@powiatbialski.pl. Zdjęcia wykonane cyfrowo powinny być przekazane również na nośniku elektronicznym lub wysłane drogą mailową. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Piotr Grzeszyk tel. 343-75- 31 wew. 554.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2011r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 października 2011r.

Jak co roku na zwycięzców czekają wartościowe nagrody.

Scroll to Top