Orły Agrobiznesu rozdane

Wśród laureatów XXXV edycji nagród Orły Agrobiznesu znalazła się firma Karol ze Strzakł. Tytuł Złotego Promotora Orłów odebrał z rąk przewodniczącego Kapituły Franciszka Jerzego Stefaniuka starosta bialski Tadeusz Łazowski.

 

 

          8 czerwca 2011r. w Domu Literatury w Warszawie na uroczystej gali przedstawiciel firmy PPHU KAROL ze Strzakł odebrał z rąk przewodniczącego Kapituły posła na Sejm RP Franciszka J. Stefaniuka statuetkę Orła Agrobiznesu.
          Równocześnie tytuł i nagrodę Złotego Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał starosta bialski Tadeusz Łazowski za rekomendację firmy Karol. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił recital wielkiej gwiazdy polskiej muzyki Joanny Rawik.

Nagroda została przyznana po raz pierwszy w grudniu 2001 r. Otrzymują ją firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach. W przypadku maszyn, urządzeń, opakowań pod uwagę brane są opinie użytkowników. Nagrody i nominacje przyznaje Kapituła (przewodniczący Franciszek J. Stefaniuk) złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości.
         Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi.
W każdym roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. Liczba nagród jest limitowana. W każdej edycji wręczanych jest maksimum 10 nagród. Chodzi bowiem o zachowanie i utrzymanie prestiżu nagrody. Do tej pory nagrodę zdobyło 200 firm.
Firmy posiadające udokumentowany sukces eksportowy mogą ubiegać się o Orła Euro Agrobiznesu zaś firmy posiadające wybitne sukcesy rynkowe w kraju mogą ubiegać się o Orła Agrobiznesu Grand Prix. Za szczególne zasługi na rzecz branży rolno-spożywczej i jej otoczenia Kapituła przyznaje nagrody specjalne.
          Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Karol” powstał we wrześniu 2000 roku.
Bardzo dynamiczny rozwój oraz polityka właścicieli przedsiębiorstwa, którego głównym celem jest wysoka jakość produktu finalnego, pozwoliły skutecznie podjąć konkurencję w branży.
Zwiększająca się produkcja i sukces rynkowy firmy po dwóch latach działalności pozwoliły na rozpoczęcie rozbudowy i modernizację zakładu. Uroczyste otwarcie odbyło się już w czerwcu 2004 r., kiedy to oddano do użytku nowe hale produkcyjne i kompleks biur administracyjnych. Do chwili obecnej trwają inwestycje w urządzenia i maszyny produkcyjne oraz transport.
W 2009 roku uruchomiona została własna ekologiczna oczyszczalnia ścieków.
W 2003 r. zakład zatrudniał około 140 pracowników, a obecnie liczba ta wzrosła do 200 osób. Wychodząc na przeciw wymaganiom jakościowym i zdrowotnym stawianym przez kraje Wspólnoty Europejskiej, wdrożono system produkcji bezpiecznej żywności – HACCP. Dodatkowo położenie zakładu w rejonie czysto ekologicznym daje status strefy ochronnej i pozwala na produkcję zdrowej i smacznej żywności.
          W 2004 r. Zakład uzyskał certyfikat spełniający wymogi UNII EUROPEJSKIEJ, co pozwala
produkować wyroby o najwyższej jakości.
Starannie dobrany surowiec oraz perfekcyjne wykonanie produktu przyczyniły się do
osiagnięcia przez zakład sukcesu rynkowego. Produkujemy tradycyjne wędzonki, kiełbasy i wyroby podrobowe oraz wyroby wędliniarskie według nowoczesnych technologii.
Działalność zakłądu obejmuje także handel mięsem wieprzowym i drobiowym, a wkrótce także
wołowym. Wyroby firmy są dostępne na terenie całej Polski oraz w takich krajach jak: Włochy, Irlandia, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Bułgaria i Rumunia.
          Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Karol” jest jednym z niewielu w branży mięsnej, który w tak
krótkim okresie czasu uzyskał  silną i stabilną pozycję na rynku wyrobów wędliniarskich.

Scroll to Top