Zapraszamy do udziału w projekcie „Powrót do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

Sp. z o. o. rozpoczął realizację projektu „Powrót do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 90 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego

pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Realizację projektu zaplanowano od 01.06.2018-31.12.2019.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań na rzecz wzrostu szans na rynku pracy 90 Uczestników Projektu (48K/42M) zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w tym: przywrócenie zdolności do zatrudnienia min. 55% Uczestników Projektu, z terenu województwa lubelskiego poprzez:

  • identyfikację potrzeb zawodowych oraz poradnictwo psychologiczne;
  • wzmocnienie postaw zawodowych oraz pośrednictwo pracy;
  • nabycie i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
  • nabycie doświadczenia zawodowego.

Osoby uczestniczące w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendium oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy przy realizacji projektu  i możliwością udzielenia wsparcia w/w osobom, deklarujemy gotowość organizacji spotkania informacyjnego z zainteresowanymi osobami, służymy również pomocą w wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.powrotdopracv.inbit.pl W załączeniu przesyłamy plakat naszego projektu, prosząc jednocześnie o jego umieszczenie na terenie Państwa Instytucji.

PLAKAT POWRÓT DO PRACY

Scroll to Top