Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „RE: start w przyszłość”

Projekt pn. „RE: start w przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, mający na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób (90 K/54M)  młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu (tzw. Grupa NEET), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (WL).

Plakat projektu

Plakat

Scroll to Top