Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby pionu żywienia Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach.

L.dz. DPS/285/2011

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTOMŁOTACH
21-509 Kodeń
OGŁASZA

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby pionu żywienia Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach..

Dokumentacja przetargowa.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: 
http://www.7-zip.org/download.html

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby pionu żywienia Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach

L.dz. DPS/303/2010

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTOMŁOTACH
21-509 Kodeń
OGŁASZA

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby pionu żywienia Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Scroll to Top