Zaproszenie na konferencję „Lubelscy Liderzy Dostępności”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i przedsiębiorców z woj. lubelskiego, w dniu 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 do udziału w  regionalnej konferencji „Lubelscy Liderzy Dostępności” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12.

Konferencja będzie służyła upowszechnieniu wyników projektu  „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, dofinansowanego z Funduszy EOG. Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) oraz transmitowane online.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie IX spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

Współorganizatorami wydarzenia są: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki,  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do dnia 17 kwietnia 2023 r. (wtorek) za pośrednictwem formularza elektronicznego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji na stronie:

www.liderzydostepnosci.pl

Osoba do kontaktu:
Dorota Ozimek – Koordynator projektu, tel. 791 227 731, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

Plakat

Program

Informacja : Wojciech Dec – Sekretarz LPnRD

Scroll to Top