Zaproszenie na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dot. dostępności.

W związku z obowiązkami podmiotów publicznych wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej wraz z Oddziałem Lubelskim PFRON, zaprasza koordynatorów dostępności oraz inne osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w dniu 22 lutego 2023 r. w godzinach od 10:30 do 13:00 w Sali konferencyjnej tut. Starostwa Powiatowego przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej. Prosimy o potwierdzenie udziału pod numerem telefonu 83 351-13-42 lub pocztą elektroniczną : zdrowie@powiatbialski.pl .

Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona podmiotów publicznych zainteresowanych wdrożeniem wymagań zgodnych z art. 6 cytowanej ustawy w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej oraz procesu skargowego. W spotkaniu wezmą udział pracownicy Departamentu Dostępności oraz Oddziału Lubelskiego PFRON zajmujący się powyższym tematem.

Tekst : Anna Jureczek Koordynator ds. dostępności

Scroll to Top