Zarząd Powiatu ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych tj. : pomieszczenie biurowe i garaż, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w mieście Biała Podlaska przy ulicy Łomaskiej 2 na okres nieprzekraczający trzech lat.

Szczegóły ogłoszenia zamieszczone są na stronie BIP-u Starostwa Powiatowego w zakładce Władze>Starosta >Ogłoszenia 2017

Scroll to Top