Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, III piętro, przy Kancelarii Ogólnej zostały wywieszone na okres 21 dni dwa wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego :

1. przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu oraz

2. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenia są dostępne także tutaj :

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu dzierżawa

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu sprzedaż

Scroll to Top