Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

z dnia 30 maja 2014 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej  własność Powiatu Bialskiego położonej w mieście Terespol obręb Błotków .

 

Treść ogłoszenia do pobrania.

Scroll to Top