Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości,że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony w dniach od 08 stycznia …

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości,że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony w dniach od 08 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 r. wykaz nieruchomości gruntowych, 

stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Grabanów gm.Biała Podlaska przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu.

Scroll to Top