Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniu 12 lipca 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni :

–  wykaz nieruchomości gruntowych, na których znajdują się wieże sieci WiMax, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Sitnik gmina Biała Podlaska  i obrębie Żabce gmina Międzyrzec Podlaski przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu  oraz

–  wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Błotków miasta Terespol przeznaczonych do zbycia bez przetargu pod stację transformatorową.

Scroll to Top