Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

GKN.6840.2.2012.EP

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza co następuje:

Treść ogłoszenia do pobrania w PDF.

Scroll to Top