Zarządzenie Nr 18 Starosty Bialskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 27 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18

STAROSTY BIALSKIEGO

Z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 27 maja 2022 r.

                Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) zarządza się, co następuje:

                § 1.

  1. W dniu 27 maja 2022 roku, zostaje skrócony czas pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
  2. Praca w dniu 27 maja 2022 roku odbywać się będzie do godziny 14:00.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Referatów Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Bialski

Mariusz Filipiuk

Scroll to Top