Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie

30 kwietnia odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie. Celem przeglądu jest prezentacja dawnych obrzędów i zwyczajów Południowego Podlasia. Jury w składzie: Pani Iwona Niewczas – główny instruktor ds. teatru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Pani Barbara Kociubińska-Koza – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, wytypowało do udziału w Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim następujących wykonawców: Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy Lewkowianie z Dokudowa oraz Zespół „Zawsze razem” z Woli Gułowskiej.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego, z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top