Zebranie założycielskie LOT „Między Bugiem a Krzną”

2 grudnia br. ukonstytuowała się Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną”. Na spotkaniu w Dworku „Jolanta” w Czosnówce było obecnych czterdziestu przedstawicieli podmiotów, które działają na rzecz turystyki w powiecie bialskim i w Białej Podlaskiej, w tym 26 z głosem stanowiącym: samorządów, organizacji pozarządowych, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych, biur podróży, firm prowadzących działalność okołoturystyczną, zainteresowane osoby fizyczne.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk w krótkim wystąpieniu na początku zebrania stwierdził, że jest to bardzo cenna inicjatywa na rzecz turystyki, podziękował za liczne przybycie, jako odpowiedź na jego zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu i życzył zgromadzonym udanych obrad.

Na zebraniu założycielskim stowarzyszenia uchwalono statut. LOT stawia sobie za cel kreowanie wizerunku regionu turystycznego obejmującego Rzeczpospolitą Polską ze szczególnym uwzględnieniem ściany wschodniej jako regionu atrakcyjnego turystycznie, prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki, integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym na tym terenie, podejmowanie działań na rzecz zwiększania liczby turystów odwiedzających tą część Polski, działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, stworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej, działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze działania stowarzyszenia, inicjowania i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki, aktywizacja obszarów wiejskich poprzez rozwój na jego terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą, stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych, koordynacja działań w zakresie promocji turystyki podejmowanych na tym terenie, promocja aktywnych, prozdrowotnych form wypoczynku, pomoc członkom Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych, realizacja zadań inwestycyjnych związanych z turystyką, rekreacją, kulturą i wypoczynkiem.

Podczas spotkania powołano władze stowarzyszenia. Zarząd stanowić będą: Arkadiusz Misztal – prezes, Andrzej Krywicki – wiceprezes, Artur Bieńkowski – sekretarz, Jolanta Dawidziuk – skarbnik, Wiesław Bylina – członek. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Beata Łyczewska – przewodnicząca, Alina Huczek – członek i Paulina Pietrusik – członek.

Po dokonaniu działań związanych z rejestracją stowarzyszenia, zarząd nowej organizacji pozarządowej planuje spotkać się w połowie stycznia 2017 r.

 

Scroll to Top