zjazd prezesów ZOP ZOSP RP

18 lipca w Lublinie odbył się zjazd prezesów Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP działających na terenie województwa lubelskiego.

 Tematem rozmów było doposażenie jednostek OSP w sprzęt przeciwpożarowy. W spotkaniu uczestniczył poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Milewski, a także Marian Starownik – wicewojewoda lubelski, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie. Powiat bialski reprezentował Tadeusz Łazowski – starosta bialski i prezes Zarządu OP  ZOSP RP.

 

Scroll to Top