Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla 25 uczniów z Zespołu Szkół w Małaszewiczach w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.19.2011.MM  Biała Podlaska dnia 10.08.2011

Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla 25 uczniów z Zespołu Szkół w Małaszewiczach w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 31.08.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top