"Zrozumieć autyzm-Kampania informacyjna"

Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/Lublin realizuje zadanie „Zrozumieć autyzm-Kampania informacyjna” – prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Celem akcji informacyjnej jest poszerzenie wiedzy o całościowych zaburzeniach rozwoju oraz nakreślenie problematyki i skali autyzmu na terenie naszego województwa. Przyczyni się to do zrozumienia potrzeb, trudności i specyfiki zaburzenia jakim jest autyzm, co tym samym zwiększy poziom świadczonych usług wobec tej grupy osób.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami związanymi z kampanią na stronie internetowej : www.kta.lublin.pl

Ponadto zapraszamy w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy do skorzystania osób z całego województwa lubelskiego z bezpłatnego poradnictwa oraz rzecznictwa na rzecz OSÓB Z AUTYZMEM I ICH RODZIN – e mail: ktalublin.prawnik@gmail.com
lub telefonicznie : 81 444-34-20 .

 

Scroll to Top