Zwycięski powiat

Magazyn Regionalny „Panorama Lubelska” podsumował poprzedni okres programowania. Analizowano wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2013.
Kapituła wybrała zwycięzców w czterech kategoriach: powiat, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska.
Zwycięzcą w kategorii „powiat” został powiat bialski ex aequo z powiatem lubelskim

lider_eurofundusz_DSC0003

Scroll to Top