Data: 26-12-2014
Imieniny: Dionizego, Kaliksta, Szczepana

Aktualności

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych w systemie...
22.12.2014

Starosta bialski informuje,

o wprowadzeniu z dniem 01.01.2015r. obsługi wykonawców prac geodezyjnych w systemie teleinformatycznym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białej Podlaskiej i Filii w Międzyrzecu Podlaskim.

 

życzenia 2014
19.12.2014

13 grudnia - pamiętamy!
17.12.2014

W związku z 33. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze Oddział Biała Podlaska uczciło pamięć represjonowanych i poległych. 13 grudnia w południe br pod pomnikiem upamiętniającym 25-lecie powstania Solidarności w Białej Podlaskiej złożono kwiaty i oddano cześć zaangażowanym w odzyskanie pełnej wolności naszej ojczyzny.

Szkolenie podsumowujące program
16.12.2014

W dniu 16 grudnia 2014 r.  od godziny 10:00  do godziny 13:00 odbywało się w tut. Starostwie Powiatowym szkolenie dla pracowników kuchni i dyrektorów przedszkoli / wychowawców w ramach II edycji Programu „Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą”. Szkolenie prowadziła Pani Anna Galczak-Kondraciuk - dietetyk i autor Programu.


kartka bożonarodzeniowa - konkurs roztrzygnięty
10.12.2014

W dniu 28 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa z powiatu bialskiego". Komisja konkursowa w składzie: starosta bialski Tadeusz Łazowski, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Bożenna Kaliszuk oraz inspektor ds. kultury z Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Anna Jóźwik nie miała łatwego zadania. Na konkurs bowiem wpłynęło aż 250 prac. Były to projekty kartek bożonarodzeniowych przygotowane przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wzrost jakości usług publicznych powiatu...
09.12.2014

O Projekcie

            Przedsięwzięcie p.n. „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii" współfinansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne oraz w 15% ze środków samorządowych. 

Wartość projektu: 2 102 506,52 zł

Kwota Dofinansowania: 1 787 130,54 zł 


 

 

Obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 5...
05.12.2014

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.) Starosta Bialski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

posumowanie konkursu "Ocalić od zapommienia"
04.12.2014

Wpisując się w Rok Oskara Kolberga, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Towarzystwo Miłośników Podlasia i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białej Podlaskiej zorganizowali XII edycję powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia" przeznaczonego dla bibliotek z terenu powiatu bialskiego. W tym roku hasłem było "W mowie potocznej oddane", a celem było poznanie i utrwalenie słów, ich znaczeń, nazw rzeczy, czynności i sytuacji, często już zapomnianych, znanych starszym pokoleniom mieszkańców, charakterystycznych dla danej miejscowości czy okolic.

uroczystości barbórkowe
04.12.2014

4 grudnia to wspomnienie św. Barbary m.in. patronki górników z tej okazji Zarząd Okręgowy Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników zorganizował uroczystości Barbórkowe w Białej Podlaskiej. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. św. Antoniego. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Kwiaty złożyli m.in. prezes Związku Zbigniew Czerwonka oraz starosta bialski Tadeusz Łazowski. Potem odbyło się spotkanie koleżeńskie.

Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” - VII edycja...
01.12.2014

Dnia 14 listopada 2014 r. Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Bialskiego dokonała oceny sprawozdań szkół z VII edycji konkursu „CZYSTA ZIEMIA”.

Uroczyste podsumowanie  konkursu odbyło się 28 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
W konkursie wzięło udział 41 szkół z terenu powiatu bialskiego, w tym 30 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 2 zespoły szkół oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne.

Wszystkie szkoły oraz wyróżnieni uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali atrakcyjne nagrody.

1 2 3 ... 51 52 53 Następna