Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek.

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.12.2013.MM  Biała Podlaska dnia  19.09.2013

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek.

 

 

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 26.09.2013

Wyjaśnienia i zmiana  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień i zmiany 


 Biała Podlaska dnia 22.10.2013

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

 

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek .

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.13.2012.MM Biała Podlaska  dnia 04.10.2012

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.26.2011.BS Biała Podlaska  dnia 11.10.2011

Dostawa  materiałów eksploatacyjnych do drukarek i  kopiarek.

 

Scroll to Top