Starostwo dba o ekologię

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w ramach konkursu na wybór przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie realizuje zadanie, którego istotą jest wydanie folderu pn. „Przyroda Ziemi Bialskiej”  oraz zorganizowanie konkursu powiatowego „Czysta Ziemia – V edycja 2012 r.”

Powyższy projekt uzyskał dofinansowanie WFOŚ i GW w Lublinie w wysokości 19 200 zł.
Głównym celem przedsięwzięcia jest osiągniecie efektu ekologicznego poprzez promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych powiatu bialskiego, podnoszenie świadomości ekologicznej w szczególności w zakresie ochrony środowiska przed odpadami oraz popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów.

Scroll to Top