„Budowa instalacji kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozuli” – w ramach projektu: „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.5.2013.MM  Biała Podlaska dnia 25.04.2013

„Budowa instalacji kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozuli” – w ramach projektu: „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 08.05.2013

Wyjaśnienia Nr 1

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


   Biała Podlaska dnia 08.05.2013

Zmiana Nr 1

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Treść zmiany.


  Biała Podlaska dnia 08.05.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść ogłoszenia.


 Biała Podlaska dnia 24.05.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top