„DZIŚ NIE JEST ZA PÓŹNO” – konkurs dla samorządów województwa lubelskiego

Zachęcamy samorządy powiatu bialskiego do wzięcia udziału w konkursie „DZIŚ NIE JEST ZA PÓŹNO” organizowanym przez Wojewodę Lubelskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK nr 1 w Lublinie.

Celem konkursu jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na profilaktyczne badania cytologiczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy na terenie województwa.
W konkursie zostaną nagrodzone Pucharem Wojewody Lubelskiego 3 gminy, na terenie których dzięki zainicjowanym działaniom zaobserwowany zostanie największy wzrost procentowy liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w terminie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. Pozostałe gminy biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy za uczestnictwo. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej poprzez pobranie ze strony internetowej Formularza zgłoszeniowego, jego wypełnienie i odesłanie do Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 20 czerwca 2012 r.

 

Formularz zgłoszeniowy 

Regulamin konkursu 

Scroll to Top