Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1120L Drelów – Żerocin ( ul. Bankowa w Drelowie ) od km 0+003 do km 0+369.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-17.2012  Biała Podlaska dnia 18.05.2012

Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1120L Drelów – Żerocin ( ul. Bankowa w Drelowie ) od km 0+003 do km 0+369.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 Biała Podlaska dnia 04.06.2012

Wyjaśnienie Nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Treść wyjaśneinia.


Biała Podlaska dnia 13.06.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top