„Świetlica – Moje Miejsce”- konkurs grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs w ramach programu „Świetlica – Moje Miejsce”, w którym o przyznanie dotacji mogą ubiegać się lokalnie działające organizacje pozarządowe z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego.

 

 

„Świetlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych (8-13 lat) miejsc, w których między zajęciami szkolnymi a pobytem w domu, mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie.
Szczegółowe cele programu zakładają:
• stworzenie dla dzieci w wieku 8 – 13 lat takiej świetlicy, na którą składają się: odpowiadająca ich wiekowi, estetyczna i przyjazna aranżacja przestrzeni, nowe wyposażenie, ciekawe zajęcia oraz świadoma obecność rodziców i pracowników świetlicy;
• zapewnienie warunków dla harmonijnego rozwoju dziecka, zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji do rozwoju szczególnie w zakresie nauk ścisłych;
• przygotowanie rodziców i pracowników świetlic do aktywnego i świadomego uczestnictwa w zajęciach badawczych, technicznych, intelektualnych itp. z dziećmi w prowadzonych świetlicach.

O dotację mogą ubiegać się:
Działające na terenie województwa podkarpackiego oraz województwa lubelskiego lokalne organizacje pozarządowe lub takie świetlice, które współpracują z lokalną organizacją pozarządową.
Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać: 16 000 zł.
Czas realizacji projektu: od 1 października 2013 do 30 września 2014 roku.

Aby ubiegać się o dotację należy do 12 września 2013 roku zarejestrować zgłoszenie oraz przesłać projekt poprzez stronę www.pcyf.org.pl
Tam również znajduje się formularz wniosku oraz zasady konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

Scroll to Top