Konkurs pożarniczy – rozstrzygnięcie etapu powiatowego!!

7  kwietnia odbył się finał powiatowego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

W skład Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 16 Starosty Bialskiego z dnia 30 marca 2017 r. weszli:

  • Renata Sobczak – instruktor plastyki w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – Przewodniczący,
  • Anna Jureczek – Wydział Spraw Społecznych- Sekretarz,
  • Małgorzata Sacewicz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
    w Białej Podlaskiej Członek,
  • Elżbieta Głowińska – Wydział Spraw Społecznych – Członek.

Głównym zadaniem Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” było przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne były przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem było również ukazanie strażaków – ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Do etapu powiatowego konkursu trafiło łącznie 92 prace z 16 placówek oświatowych na terenie powiatu. Jury wybrało najlepsze prace w czterech kategoriach: grupa I – 6-9 lat, grupa II – 10-13 lat, grupa III – 14 lat do nieukończonego 18 r. ż. i grupa IV – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 r.ż. W ostatniej kategorii nie było prac plastycznych.

Komisja Konkursowa postanowiła:

w grupie I (6-9 lat) – przyznać:

I miejsce – Paweł Wawryniuk – Szkoła Podstawowa w Neplach

II miejsce – Nela Witowska – Zespół Szkół w Sławatyczach

III miejsce – Oskar Onieszczuk – Zespół Szkół w Sławatyczach

IV miejsce –  Aleksandra Ostapowicz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie

V miejsce- Paulina Daniluk – Szkoła Podstawowa w Szóstce

w grupie II (10-13 lat) – przyznać:

I miejsce – Bernadetta Prokopiuk – Publiczne Gimnazjum w Piszczacu

II miejsce – Tamara Paczuska- Zespół Szkół w Dołdze

III miejsce – Zuzanna Szczur – Zespół Szkół w Sławatyczach

IV miejsce – Karol Tokarski – Zespół Szkół w Łomazach

V miejsce – Oliwia Lep – Szkoła Podstawowa w Szóstce

w grupie III (14 lat do nieukończonego 18 r.ż.) – przyznać:

I miejsce –  Julia Pietruszka – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jelnicy

II miejsce – Emilia Wojtiuk – Publiczne Gimnazjum w Piszczacu

III miejsce – Marta Jaroszuk – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogoźnicy

IV miejsce –  Gulie Frąckiewicz- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jelnicy

V miejsce – Paulina Radecka – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jelnicy

 

W/w prace zostaną przesłane  na eliminacje wojewódzkie.

protokol

zarzadzenie

DSC_0706

DSC_0698

DSC_0694

DSC_0693

DSC_0689

DSC_0691

Scroll to Top