Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na mocy uchwały Nr 309/ 2017 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadań publicznych oraz na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje poniższa oferta:

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  wspieranie i upowszechnianie sportu

Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie w formie dotacji organizacji imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu bialskiego

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „VII Grand PriX Lubelszczyzny – Wisznice 2017, otwarty turniej brydża sportowego par”.

Nazwa oferenta: proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne w Zamościu

Termin realizacji zadania: od 01.08.2017 r. do 10.10.2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1700,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl,  w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Scroll to Top