Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego

17.10.2014

 

 

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.5.2014.MM  Biała Podlaska dnia 22.09.2014

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


Biała Podlaska dnia  7.10.2014

Wyjaśnienia nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


 Biała Podlaska dnia  14.10.2014

Zmiana w wyjaśnieniach nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany


 Biała Podlaska dnia  14.10.2014

Zmiana nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany


 Biała Podlaska dnia  14.10.2014

Informacja o zmianie treści ogłoszenia

Treść informacji


 Biała Podlaska dnia  14.10.2014

Wyjaśnienia nr 2
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


 Biała Podlaska dnia  17.10.2014

Zmiana ogłoszona w Dz.U.U.E.

Treść informacji


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top