Warsztaty „Przedszkole promujące zdrowie- specyfika i metody pracy”

W dniu 16 października br. w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej 20 przedstawicieli z 12 przedszkoli z terenu powiatu bialskiego, tj. z placówek , które uczestniczyły w programie „Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą” I i II edycja wzięło udział w warsztatach pt. „Przedszkole Promujące Zdrowie – specyfika i metody pracy”. Warsztaty przeprowadziła Pani Katarzyna Stępniak – Koordynator Krajowy ds. Promocji Zdrowia w Szkole z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

CAM00325

Celem warsztatów było przygotowanie społeczności przedszkolnej do pracy zgodnie z ideą Przedszkola Promującego Zdrowie, podnoszenie jakości pracy przedszkoli w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz właściwe przygotowanie do uzyskania certyfikatu powiatowego, wojewódzkiego, krajowego.

CAM00337

Realizacja programu Przedszkole Promujące Zdrowie oraz przyznanie takiemu przedszkolu Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie jest gwarancja, że pracuje ono zgodnie z modelem, co stanowi podstawę do realizacji prozdrowotnych programów edukacyjnych, umożliwia podejmowanie wartościowych działań w ramach awansu zawodowego, wpływa na strukturę planowania misji i wizji przedszkola oraz sprzyja kreowaniu prozdrowotnych postaw podopiecznych.

Scroll to Top