20 lat Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim

W Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim odbył się jubileuszowy koncert z okazji 20-lecia
Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Tadeusz Sławecki – poseł na Sejm RP, Tadeusz Łazowski – starosta bialski oraz Artur Grzyb- burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego.

          Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczęła swoją działalność 1 września 1990 r., powstając na bazie istniejącego wcześniej Społecznego Ogniska Muzycznego. Powstanie szkoły było efektem działań podejmowanych przez ówczesnego dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego P. Wandy Filipek oraz władz miasta. W latach 1990-1993 obowiązki dyrektora szkoły pełniła Wanda Filipek, od 1 września 1993 roku do chwili obecnej dyrektorem jest Janusz Samociuk. W pierwszym roku istnienia funkcjonowały 3 klasy instrumentalne (fortepian, akordeon, trąbka), zatrudnionych było 5 nauczycieli. W późniejszych latach szkoła poszerzała ofertę edukacyjną otwierając klasy: gitary, saksofonu i fletu poprzecznego oraz zatrudniając kolejnych pedagogów.

       W pierwszym okresie swojej działalności szkoła napotykała na szereg problemów związanych np. z małą ilością pomieszczeń dydaktycznych, słabym wyposażeniem czy trudnościami w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry, ale w miarę upływu lat stopniowo udawało się je przezwyciężać. Dzisiaj szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, składającą się w większości z absolwentów Akademii Muzycznych. Pierwszą siedzibą szkoły był lokal
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Od roku 1999 funkcjonuje ona w budynku przy
ul. Kościuszki 4, który systematycznie poddawany był modernizacji i adaptacji na potrzeby szkoły. Przeprowadzka do samodzielnie zajmowanego budynku oraz część remontów były możliwe dzięki dobrej współpracy z ówczesnymi władzami miasta, które od początku istnienia szkoły okazywały jej swoją przychylność – i tak jest również obecnie.
Dnia 19 maja 2000 r. szkoła uroczyście otrzymała imię Karola Kurpińskiego. –
Od początku istnienia szkoła brała aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i sąsiednich gmin, organizując koncerty okolicznościowe dla mieszkańców, audycje dla szkół i przedszkoli, lub uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje. W latach 2003 i 2006
w ramach współpracy szkoły z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu odbyły się 2 edycje Międzyrzeckich Spotkań Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I Stopnia, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele zaproszonych szkół muzycznych z Białej Podlaskiej, Łosic, Łukowa, Radzynia Podlaskiego i oczywiście Międzyrzeca. Impreza spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczestników oraz publiczności. W bieżącym roku odbył się I Międzyrzecki Festiwal Akordeonowy z udziałem ww szkół muzycznych, który jest niejako kontynuacją poprzednich spotkań i któremu zamierzamy nadać formę imprezy cyklicznej.
             Po pierwszym okresie kształtowania i rozwoju szkoły, w roku 2000 pojawił się pierwszy spektakularny sukces – międzyrzecka szkoła, pomimo iż jest jedną z najmniejszych szkół muzycznych w województwie, pokonała w rywalizacji wszystkich konkurentów zajmując
I miejsce w Regionalnych Przesłuchaniach Akordeonowych w Lublinie. Jak się okazało – nie było to wydarzenie jednorazowe – od tego czasu każdego roku uczniowie różnych klas instrumentalnych znajdują się w gronie laureatów (również I miejsc) lub wyróżnionych podczas przesłuchań regionalnych, makroregionalnych lub międzyszkolnych, skutecznie rywalizując
z rówieśnikami reprezentującymi szkoły większe, o często wieloletnich tradycjach. Przy tej okazji warto wspomnieć o sukcesach absolwentów.

Sylwia Sikorska (Siłuszyk), absolwentka  szkoły w klasie fortepianu  Anny Samociuk, ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi na wydziale wokalno-aktorskim i dzisiaj jest śpiewaczką
w Filharmonii Narodowej w Warszawie, jako artystka chóru oraz sopran solo; ma za sobą dziesiątki koncertów w kraju i za granicą. Występowała pod kierownictwem wielkich dyrygentów, takich jak: Jerzy Semkow, Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kord, Marcin Nałęcz Niesiołowski i wielu innych.
Radosław Stolarczyk, absolwent szkoły w klasie akordeonu u P. Tadeusza Sójki; jeszcze jako uczeń był kilkakrotnym laureatem akordeonowych przeglądów regionalnych (m. in. był sprawcą pierwszego sukcesu szkoły) obecnie jest studentem V roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
w specjalności gra na akordeonie i ma za sobą wiele sukcesów na konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
Uroczystość uświetnił koncert Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego oraz uczniów szkoły.

Scroll to Top