21 października odbyło się szkolenie NGO

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych Miasta Biała Podlaska zorganizował w dniu 21 października 2011 r. szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych.

Przedmiotem szkolenia były następujące tematy:
1) Najważniejsze zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzone w 2010 i w 2011 r.
2) Sposób wypełnienia wzoru oferty na realizację zadania publicznego, zawartość umowy i sprawozdania – według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
Poruszane tematy są bardzo aktualne w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartych konkursów ofert. W związku z tym na szkoleniu dopisała frekwencja.

Na uwagę zasługuje osoba prelegenta:
Marcin Dadel – ekspert w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, współtwórca portalu www.ngo.pl, autor publikacji nt. ustawy o działalności pożytku publicznego, od 2006 roku członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MPiPS, wcześniej m.in. prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, szef Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, dyrektor Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Obecnie współpracownik Kancelarii Prezydenta RP.

 

Scroll to Top