Sprzedaż drzew na „pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.2222.14/2011 Biała Podlaska dnia 25.10.2011

 na sprzedaż drzew na „pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 Biała Podlaska dnia 10.11.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.

 

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.2222-1/2011  Biała Podlaska dnia 11.01.2011

 Na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych.

Scroll to Top