sesja Rady Powiatu

XII sesja Rady Powiatu odbyła się tym razem na wyjeździe w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 24 sierpnia. Radni zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez szkołę, które przedstawił dyrektor Jarosław Dubisz. Okazją do odwiedzenia tej urokliwej miejscowości była też 550. rocznicy nadania jej praw miejskich. Na tą okoliczność zebrani wysłuchali wystąpienia radnego Ryszarda Bosia, który przedstawił kalendarium Janowa Podlaskiego. Dalsza część przebiegała już tokiem obrad sesyjnych.

Podczas nich podjęto uchwały w sprawach:

  1. a) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,
  2. b) określenia zadań z zakresu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
  3. c) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2015 rok,
  4. d) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2015 – 2018,
  5. e) wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica) od km 1+000 do km 4+225 odc. długości 3,225 km,
  6. f) wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) wraz z budową kanalizacji deszczowej od km 0+000 do km 1+063 odcinek długości 1,063 km,
  7. g) pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L”.

Przyjęto również dwa stanowiska Rady Powiatu: w sprawie suszy na terenie powiatu bialskiego oraz gospodarki łowieckiej dotyczące szkód łowieckich.

Nie obyło się bez interpelacji i zapytań radnych, na które odpowiadali dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu. Zaś starosta bialski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesjami. Na sesji gościł również poseł na Sejm RP Adam Abramowicz, który odniósł się do kwestii zawartych w stanowiskach.

Scroll to Top