KONKURS NA FILM

Powiat Bialski – Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ogłasza Konkurs na film o zdrowiu „AKTYWNIE I ZDROWO” w ramach „Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.
Adresowany jest on do wszystkich uczniów szkół ponagimnazjalnych mających siedzibę na terenie powiatu bialskiego.
Celem konkursu jest:
1) zwiększenie zainteresowania najszerzej rozumianą problematyką zdrowia,
2) upowszechnianie aktywnych i korzystnych dla zdrowia i rozwoju form spędzania czasu wolnego,
3) promowanie zdrowego stylu życia w zakresie odżywiania oraz fizycznej aktywności w celu zapobiegania chorobom układu krążenia
4) promowanie humanistycznej postawy wobec otoczenia i innych ludzi.

Zgłoszenia do konkursu wraz z filmem należy nadsyłać lub przekazać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2015 r. do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska (pok. 217).
W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu wraz z załącznikami, zachęcając jednocześnie do udziału i podejmowania jak najwięcej inicjatyw związanych z profilaktyką
i promocją zdrowia.

REGULAMIN KONKURSU NA FILM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU

LICENCJA NA ROZPOWSZECHNIANIE FILMU

Scroll to Top