Rozpoczęła działalność nowo powołana Rada Sportu Powiatu Bialskiego.

Uchwałą Nr  97/2011  Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. została powołana Rada  Sportu Powiatu Bialskiego na kadencję 2011-2015. W jej skład weszli: Marek Czech, Elżbieta Głowińska, Tadeusz Kondaciuk, Arkadiusz Maksymiuk, Rafał Osipiuk, Katarzyna Polaczuk, Stanisław Polaczuk, Wiesław Rzymowski, Jerzy Saczuk i Wojciech Więckowski. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 6 września 2011 r.  członkowie Rady wybrali spośród siebie na  Przewodniczącego – Jerzego Saczuka. Jego zastępcą został Wiesław Rzymowski, a sekretarzem Elżbieta Głowińska. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu w zakresie kultury fizycznej.

RSPB

 

Skip to content